Monday, 27 June 2016

Хамгийн өндөр ашигтай 15 жижиг бизнес

Хамгийн өндөр ашигтай жижиг бизнесийн 15 төрлийг олон улсын хувиараа бизнес эрхлэгчдийн судалгааны төвөөс гаргасан байна (www.entrepreneur.com). Тус жагсаалтад үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой 2-3 бизнес, үйлчилгээ орсон байгаа нь сонирхол татсан тул орчуулан та бүхэндээ хүргэж байна.

 1. Нягтлан бодох болон татварын үйлчилгээ (18,4%-ийн цэвэр ашгийн өгөөжтэй
 2. Компани, үйлдвэрлэлийн удирдлагын үйлчилгээ (15.5%)
 3. Үл хөдлөх хөрөнгийн агент, брокерийн оффис, үйлчилгээ (15,2%)
 4. Автомашин, тоног төхөөрөмжийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ (14.55%)
 5. Хуулийн үйлчилгээ (14.48%)
 6. Шүдний эмчийн оффис, үйлчилгээ (14,41%)
 7. Цахилгаан эрчим хүч үүсгэвэр, шилжүүлэгч, түгээгч үйлчилгээ (14.02%)
 8. Үл хөдлөх хөрөнгө түрээслүүлэгч (14.01%)
 9. Бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээ (13.3%)
 10. Мэргэжлийн эрүүл мэндийн эмчийн үйлилгээ (13.01%)
 11. Арилжааны болон үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ (12.58%)
 12. Шашны байгууллага (12.41%)
 13. Менежмент, шинжлэх ухаан болон технологийн консалтинг үйлчилгээ (12.05%)
 14. Оффисийн удирдлагын үйлчилгээ (11.3%)
 15. Мэргэшсэн дезайны үйлчилгээ  (11.4%)


Нэгтгэн дүгнэхэд эдгээр жижиг бизнес нь ихэвчлэн хувь хүний ур чадварт тулгууласан, хүний нөөцийг гол болсон бизнесүүд гэдэг нь харагдаж байна.  

No comments:

Post a Comment