Tuesday, 3 May 2016


Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн (REMM®) төв нь Монголын анхны олон улсын стандарт сургалттай үл хөдлөх хөрөнгийн менежер бэлтгэх сургалтын төв юм. Бид олон улсад Монголоос хөрөнгийн менежер бэлтгэх жишиг сургалтыг дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн холбооны мэргэшүүлэх төвийн сургалтын стандартаар явуулах бөгөөд энэ чиглэлд мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэн таны хөрөнгийн үнэ цэнэ хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хамгийн дээд түвшинд удирдахад туслана. 

Манай төв нь олон улсад хөрөнгийн менежер болон тэдгээрийг бэлтгэх жишиг сурагалтыг 80 жилийн туршид явуулж байгаа, дэлхийн 115 оронд салбартай, 19,000 гаруй гишүүд байгууллагатай Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн төв IREM (Institute of Real Estate Management)-ийн боловсруулан баталсан хөтөлбөрийн дагуу хичээлээ явуулах болно. 

РЭMM төв нь үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бүхий л төрлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх мэргэшсэн, Монголдоо анхны сургалтын төв бөгөөд олон улсын жишигт нийцсэн сургалтын хөтөлбөртэй, төгсөгчид нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх мэргэжлийн сертификат эзэмших давуу талтай юм. 

РЭMM төв нь үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бүхий л төрлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх мэргэшсэн, Монголдоо анхны сургалтын төв бөгөөд олон улсын жишигт нийцсэн сургалтын хөтөлбөртэй, төгсөгчид нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх мэргэжлийн сертификат эзэмших давуу талтай юм.

No comments:

Post a Comment